ภาพกิจกรรม 
∴ ภาพแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต + แสดงความยินดี ครู คศ.3
ภาพอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563
ภาพอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2563
ภาพกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อค ปี2563
ภาพกิจกรรมสัมนาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรมอบรมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2563
ภาพตรวจฟันนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง1/63
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563
นิเทศติดตามโรงเรียนสุขภาวะ  ครั้งที่ 3
ภาพกิจกรรมนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563
ภาพมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานสู้ภัยโควิด 19
ภาพมาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19 ในโรงเรียน
ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561
∴  ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558

 

ข่าวสารวันนี้