วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562  สำนักงานเทศบาลตำบลบุแกรงได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปเข้าค่ายอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด  ณ ค่ายสุรัสวดี  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา......ภาพกิจกรรม

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สหวิทยาเขต 3 จอมสุรินทร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 และงานมุฑิตาจิตให้กับครูและบุคคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์...ภาพกิจกรรม

   วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ"   ซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบลบุแกรง ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม โดยมี นายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอำเภอจอมพระ เป็นประธานในพิธี....ภาพกิจกรรม

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม   นำโดยนายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ได้นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม   ถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายภัตตาหารเพล ณ วัดไตรมิตรวนาราม    ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์.....ภาพกิจกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลอำเภอจอมพระ ได้มาให้ความรู้ในการรักษาสุขภาพฟันและตรวจฟันให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมบุแกรงรวมใจ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม......ภาพกิจกรรม
   วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมร่วมกับเครือข่ายจอมพระ2 ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องใน "วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม....ภาพกิจกรรม
  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลบุแกรง ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมพระ ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ หอประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม....ภาพกิจกรรม 
   วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียน ณ หอประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม......ภาพกิจกรรม 

  วันที่ 13 มิถุนายน 2562  โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม....ภาพกิจกรรม

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมได้พานักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เนื่องในวันกิจกรรม "Big Cleaning Day" ประจำปีการศึกษา 2562...ภาพกิจกรรม 

   วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมบุแกรงรวมใจ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม....ภาพกิจกรรม

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม........ภาพกิจกรรม

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมได้พานักเรียนสวดมนต์ไหว้พระและเวียนเทียนรอบพระทิพยประทานพรมิ่งมงคล พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เนื่องในวันวิสาขบูชา.....ภาพกิจกรรม 

    เอกสารเผยแพร่
 
 ⇒ โครงการประจำปีการศึกษา 2560
 ⇒ หลักสูตรสถานศึกษา
   ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (เขาใหญ่)
ภาพกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ"
ภาพกิจกรรมถวายเทียนจำนำเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมตรวจฟันนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบรมราชินี
ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561
∴  ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558

 

ข่าวสารวันนี้