ปรัชญาประจำโรงเรียน :  ปัญญฺ โลกฺสมิ  ปชฺโชโต   ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก