นายชุมพล  สติมั่น

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   นายกิตติพงษ์   มณฑา

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

    เอกสารเผยแพร่
 
 ⇒ โครงการประจำปีการศึกษา 2560
 ⇒ หลักสูตรสถานศึกษา
   ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพวันสถาปนา 28  ปี บุแกรงวิทยาคม 2563
ภาพมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ 2/2562
ภาพกิจกรรมวันครูอำเภอจอมพระ ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่+วันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
นิเทศติดตามโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ ครั้งที่ 2
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลบุแกรง ปี2562
ภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมพีธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน
ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (เขาใหญ่)
ภาพกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ"
ภาพกิจกรรมถวายเทียนจำนำเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมตรวจฟันนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบรมราชินี
ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561
∴  ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558

 

ข่าวสารวันนี้