นางสาวบัญชร  แสวงสุข

  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

 

  นายณัทธร   อุดมศิริพงษ์

  ตำแหน่ง ครู

     

  นายเอกณรงค์   อุ่นศรี

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ข่าวสารวันนี้