ปฏิทินวันนี้
       ภาพกิจกรรมโรงเรียน
               
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2565

ถวายเทียนพรรษา ปี2565
ประเมินโรงเรียนสวยน่าอยู่และโรงเรียนปลอดภัย ปีการศึกษา 2565
 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา  2565

 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1-2565

 
webboard
ข่าวสารการศึกษา

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th