ปฏิทินวันนี้

ปรัชญาประจำโรงเรียน

"ปัญญาโลกัสหมิง ปัชโชโต   ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก"

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th