ปฏิทินวันนี้

เอกลักษณ์ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

 

"สุภาพนอบน้อม  รักษ์สิ่งแวดล้อม"

 

   

 

   

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th