ปฏิทินวันนี้

สีประจำโรงเรียน

 

สีน้ำเงิน - เหลือง

สีน้ำเงิน  หมายถึง ความสุภาพ  ความมีระเบียบ

สีเหลือง  หมายถึง  คุณธรรม  จริยธรรมและความร่มเย็น 

 

ตราประจำโรงเรียน

คบเพลิงและรวงข้าวล้อมรอบตราเสมา

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th