ปฏิทินวันนี้

 

 
นายสมพงษ์  มณีวรรณ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
                                          
 
                 นางอัจฉรา   นาคสด                             นางจันทรรัตน์   มณีวรรณ
            ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ                ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 
                                            
             
               นางปิยนุช  ปัญญาฐิติวรกุล                         นายพรชัย   ศรีทอง
            ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ                          ตำแหน่ง ครู
 
                                            
 
               นายศิริเกียรติ   บุตะเคียน                          นายสิทธิศักดิ์   ฉลาดดี
            ตำแหน่ง พนักงานราชการ                            ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th