ปฏิทินวันนี้

 

นายณัทธร  อุดมศิริพงษ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
 
                                           
 
                   นางสาวบัญชร   แสวงสุข                    นายเอกณรงค์    อุ่นศรี
                ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ            ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th