ปฏิทินวันนี้

 

 

นายกิตติพงษ์  มณฑา
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
 
นายชุมพล   สติมั่น
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th