ปฏิทินวันนี้

 

นางเบญจวรรณ   คะนึงเพียร
ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
 
                                                      
 
                    นายสมาน    ดาศรี                                         นายจรัส     ดาศรี
                  ตำแหน่ง  ช่างไม้ 4                                    ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th