ปฏิทินวันนี้
ภาพกิจกรรมโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
                            ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2565              
 ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2564            
 
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2563
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2562
 
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2561
 
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2560
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2559
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2558

 

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th