ปฏิทินวันนี้
ติดต่อเรา

 

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

 

กรอกแบบฟอร์มข้อมูล 

ข้อมูลการติดต่อ

 

.....................................................................................................

โทร. 088-5909629  , Facebook: บุแกรงวิทยาคม บกว

 

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th