ปฏิทินวันนี้

แจ้งเรื่องราวการทุจริต

***** โปรดใช้ถ้อยคำที่สุภาพและกรอกรายละเอียดให้ครบ ******

แจ้งเรื่องทุจริต

 

โรงเรียนขอขอบคุณสำหรับข้อมูล

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th