• ผู้บริหาร
 • นายพิทักษ์ ทวีแสง

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ตรวจสอบการเข้าเเถว
 • คลิกที่นี้
 • สิ่งที่น่าสนใจ
 • สถิตผู้เยี่ยมชม
 • เปิดเว็บไซต์

  ปรับปรุง

  สถิตผู้เข้าชม

  Page Views

  ITA

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  ..............................................................................................................................................................................................