• ผู้บริหาร
 • นายพิทักษ์ ทวีแสง

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ตรวจสอบการเข้าเเถว
 • คลิกที่นี้
 • สิ่งที่น่าสนใจ
 • สถิตผู้เยี่ยมชม
 • เปิดเว็บไซต์

  ปรับปรุง

  สถิตผู้เข้าชม

  Page Views

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายบันเทิง ดียิ่ง
  ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นางเกื้อกูล ดาศรี
  ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ด.ต.บุญเทียม ดาศรี
  ตำแหน่ง ผุ้ทรงคุณวุฒิ

  นายสมาน ภาสดา
  ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายสุทิด แสนกล้า
  ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นางรำพรรณ พงษ์พิพัฒน์
  ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายสุรีย์ สมศรี
  ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายอภินันท์ มั่นยืน
  ตำแหน่ง ผู้แทนผู้ปกครอง

  นางสาวจิราพร ภาสดา
  ตำแหน่ง ผู้แทนศิษย์เก่า

  นายสมพร ชัยตั้งจิต
  ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นางเรียม ดาศรี
  ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรชุมชน

  พระครูพัฒนสารคุณ
  ตำแหน่ง ผู้แทนพระภิกษุ

  นายดำรง ศรีมาตย์
  ตำแหน่ง ผู้แทนพระภิกษุ

  นางนราพร ธุระหาญ
  ตำแหน่ง ผู้แทนครู

  นายจีระพรรณ เพียรมี
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

  นายสามารถ ดาศรี
  ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา

  นายเบน ชาวสวน
  ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

  นายธุเรียน พิมพ์จันทร์
  ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

  นายสาคร ดาศรี
  ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

  นายทองสุข ดาศรี
  ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

  .............................................................................................................................................................................................