• ผู้บริหาร
 • นายพิทักษ์ ทวีแสง

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ตรวจสอบการเข้าเเถว
 • คลิกที่นี้
 • สิ่งที่น่าสนใจ
 • สถิตผู้เยี่ยมชม
 • เปิดเว็บไซต์

  ปรับปรุง

  สถิตผู้เข้าชม

  Page Views

  คณะผู้บริหาร

  นายพิทักษ์ ทวีแสง

  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  นางสาวสิริพร น่วมจะโป๊ะ

  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ...........................................................................................................................................................................................